Услугата в момента не е активна!
Изберете желаната от Вас услуга:
 • 1
  Издаване на удостоверение за раждане (дубликат)
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
  2
  Издаване на удостоверение за сключен граждански брак (дубликат)
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
  3
  Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
  4
  Издаване на удостоверение за наследници
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
  5
  Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
  6
  Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
  7
  Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
  8
  Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
  9
  Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
  10
  Издаване на удостоверение за постоянен адрес/ промяна на постоянен адрес
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
  11
  Издаване на удостоверение за настоящ адрес/ промяна на настоящ адрес
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
  12
  Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
  13
  Издаване на удостоверение за правно ограничение
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
  14
  Издаване на удостоверение за родените от майката деца
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
 • 1
  Подаване на молба в свободен текст
  2
  Подаване на сигнал
  4
  Подаване на жалба
  5
  Сигнал за корупция
  Тук можете да изкажете Вашето мнение или сигнал за случаи на корупция, непрозрачност, отказ на информация или непочтеност в дейността на служители на общинска администрация, както и да направите препоръка за превенция на...
  6666
  Тестова електронна услуга
  Тест на портала
    Услугата се заплаща